Archive for category: Dự án

gia hạn TD chuyên giá đánh giá Eu

GIA HẠN TUYỂN CHUYÊN GIA THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ CHO DỰ ÁN “QUỸ BẢO TỒN”

Dự án “Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền ...

z4649984565428_597e22ca94b4dff616450e67776a4c6d

NGƯỜI CƠ TU TẠI HUYỆN NAM ĐÔNG (TT. HUẾ) THAM GIA BẢO TỒN CÂY THUỐC NAM

Đầu năm 2023, dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) trong bảo tồn tài ...

DSC06369

THƯ VIỆN SÁCH DI ĐỘNG “CÓ MỘT KHÔNG HAI” TẠI ĐÀ NẴNG

Ngày 18/8/2023, đại diện Liên hiệp các hội KH&KT TP. Đà Nẵng và Trung tâm GreenViet, Viện GSI đã...

Ccơ tu 1

ĐÊM NHẠC GÂY QUỸ “NGƯỜI CƠ TU GIỮ RỪNG”

Tối 12/8, tại xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xan...

Poster chính call 2

KÊU GỌI NỘP ĐỀ XUẤT GÓI HỖ TRỢ TÀI CHÍNH TỪ DỰ ÁN QUỸ BẢO TỒN, ĐỢT 2- 2023

Dự án “Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền ...

Công bố đơn vị nhận gói 45 triệu (2) (1)

CÔNG BỐ ĐƠN VỊ ĐƯỢC CHỌN CHO GÓI TÀI TRỢ TÀI CHÍNH TỪ DỰ ÁN QUỸ BẢO TỒN

Sau thời gian nhận các đề xuất và trải qua vòng chấm chọn, Ban quản lý dự án Qũy Bảo tồn xin công bố...

poster chính (1)

KÊU GỌI NỘP ĐỀ XUẤT GÓI HỖ TRỢ TÀI CHÍNH TỪ TÀI KHOẢN QUỸ BẢO TỒN NĂM 2023

Dự án “Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền ...

Video CSOs

Video “Câu chuyện của các CSOs được nhận tài trợ”

Một trong hai hợp phần quan trọng và đáng tự hào của Dự án Quỹ Bảo tồn là nâng cao năng lực tài chín...

5

Khởi động dự án về quỹ bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 12 năm 2020 – Liên hiệp các hội Khoa học & Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng phối...