Quyết định sử dụng tài khoản nhận tài trợ tạm thời

V/v sử dụng tài khoản nhận tài trợ tạm thời cho “Quỹ bảo tồn” thuộc dự án “Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam”

QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN NHẬN TÀI TRỢ TẠM THỜI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *